Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ ufabetvalleyum4.com มีการอธิบายไว้อย่างละเอียด เพื่อให้สมาชิกมั่นใจในการบริการกับเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณควรทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นตัวนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรับรองว่าทางเว็บจะบริหารจัดการข้อมูลเป็นอย่างดีแน่นอน

Privacy Policy

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม
ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่รวบรวมนั้น จะเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetvalleyum4.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , ไอดีไลน์ , อีเมล , เลขบัญชีธนาคาร , ข้อมูลในการพนัน , ข้อมูลจากการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าใช้งานเว็บไซต์

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ทางเว็บ ufabetvalleyum4.com อาจใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ เช่น Google Analytics , Facebook Conversion Tracking เป็นต้น ในการรวบรวมข้อมูลซึ่งรับมาจากผู้ใช้บริการโดยตรง ทั้งจากการสมัครสมาชิก , การเข้าเล่นวางเดิมพัน และการเข้าใช้งานเว็บไซต์

3. การนำข้อมูลมาใช้
ทางเว็บ ufabetvalleyum4.com มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด , เพื่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย , การติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ

4. การแชร์ข้อมูล
ทางเว็บ ufabetvalleyum4.com จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ออกเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือเหตุผลทางกฎหมาย

5. การจัดเก็บของข้อมูล
ทางเว็บ ufabetvalleyum4.com มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดที่เหมาะสม ซึ่งรับรองความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

6. ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี
ทางเว็บ ufabetvalleyum4.com มีการกำหนดข้อบังคับและเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามบุคคลที่อายุไม่ถึง 18 ปีเข้าใช้บริการ และถ้าตรวจสอบพบว่ามีการผู้ใช้บริการที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. สิทธิ์ของผู้ใช้
ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เข้าถึงการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลา โดยแจ้งกับทีมงานของเราผ่านทาง contact@ufabetvalleyum4.com

8. การปรับปรุงนโยบาย
ทางเว็บ ufabetvalleyum4.com สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบบนหน้าเว็บ ufabetvalleyum4.com

9. การติดต่อเรา
ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเพิ่มเติม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ contact@ufabetvalleyum4.com

10. วันที่นโยบายนี้บังคับใช้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019

11. ภาษาของนโยบายนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นเวอร์ชันภาษาไทย หากมีการแปลเป็นเวอร์ชันอื่น ให้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกัน

เว็บ ufabetvalleyum4.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงและแก้ไข Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร